do góry
Przygotujemy Cię
na wszystko

POPRAWKA 2021

KURS W TRYBIE ZDALNYM 

wzór oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego 2021 w terminie poprawkowym
MATEMATYKA | JĘZYK POLSKI 


KURS Z MATEMATYKI

9-23 sierpnia 2021 r.

30 godzin lekcyjnych (15 spotkań po 2 godziny lekcyjne)
- zajęcia ONLINE: Teams lub Zoom
- cena kursu: 490 zł

W trakcie kursu uzyskasz:

- poprawę sprawności rachunkowej i brakujące kompetencje matematyczne
- większą kontrolę nad emocjami związanymi z egzaminem oraz pewność siebie,
- sprawdzone metody rozwiązywania zadań maksymalizujące zdobycze punktowe
- wskazówki dotyczące właściwej interpretacji treści zadań
- ważne, techniczne informacje i strategie rozwiązywania arkusza egzaminacyjnego
- umiejętność  korzystania z karty wybranych wzorów matematycznych
- niezbędną wiedzę o regułach oceniania odpowiedzi przez egzaminatorów
- dużo ćwiczeń z najczęściej spotykanymi typami zadań
- analizę często popełnianych błędów wraz ze sposobami ich unikania
- MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ NAUKI I ĆWICZEŃ W DOMU
 
ZAPISZ SIĘ 

KURS Z JĘZYKA POLSKIEGO

12-23 sierpnia 2021 r.

30 godzin lekcyjnych (10 spotkań po 3 godziny lekcyjne)
- zajęcia ONLINE: Teams lub Zoom
- cena kursu: 490 zł

W trakcie kursu uzyskasz:

- istotną poprawę umiejętności egzaminacyjnych w zakresie tworzenia oraz interpretacji tekstu,
- wiele ćwiczeń oraz kompleksowy poradnik konstruowania wypowiedzi pisemnej,
- sprawdzenie Twoich prac przez nauczyciela wraz ze szczegółowymi wskazówkami,
- niezbędne materiały i wiadomości z zakresu nauki o języku / gramatyki, 
- analizę często popełnianych błędów wraz ze sposobami ich unikania
- MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ NAUKI I ĆWICZEŃ W DOMU

ZAPISZ SIĘ 


PAMIĘTAJ:

  • Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

  • Absolwent, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (wzór oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego 2021 w terminie poprawkowym)

  • Regulamin kursu poprawkowego
Zapisz się
Zgłoszenie na kurs przez internet zaoszczędzi Twój czas. Możesz zadecydować o wszystkim na odległość. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub odwiedzenia nas w Sekretariacie.

Formularz

Przedmioty, których uczymy:


Aktualności