do góry
Przygotujemy Cię
na wszystko

E8 2022 - kurs stacjonarny od września 2021

Najlepsze liceum w Twoim zasięgu!

Drodzy Rodzice Ósmoklasistów,
jesteśmy z Wami od 25 lat, pomagamy w nauce, wspieramy rozwój, inspirujemy, podnosimy zaangażowanie uczniów i efektywność uczenia się.
Wraz z naszą kadrą pedagogów staramy się tworzyć możliwie najlepsze warunki dla Państwa dzieci, uczniów Indeksu, by byli przygotowani wszechstronnie (merytorycznie i mentalnie) do czekających ich egzaminów.

UWAGA! W roku 2022 uczniowie nadal zdawać będą tylko 3 przedmioty obowiązkowe. Mimo to, Indeks przeprowadzi kursy z dodatkowych przedmiotów (biologia, chemia, fizyka), ponieważ do przyjęcia do wybranej szkoły/klasy potrzebny jest nie tylko wysoki wynik egzaminu, lecz również dobre oceny końcoworoczne na świadectwie, zwłaszcza z przedmiotów kierunkowych.

Kurs Ósmoklasisty w Indeksie opracowaliśmy w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do różnego typu egzaminów oraz o kompetencje naszych nauczycieli. Ogromne przeładowanie podstawy programowej i niezliczone umiejętności, które powinien opanować i utrwalić uczeń ostatniej klasy szkoły podstawowej, wymagają systematyczności i dużego wkładu pracy. Ciężko zmobilizować się samemu, łatwiej jest przygotować się do egzaminu pod okiem doświadczonego nauczyciela-egzaminatora. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu Rodziców, a także otrzymując nadspodziewanie ciepłe opinie ósmoklasistów - absolwentów  kursów - kontynuujemy wyzwanie w kolejnym roku szkolnym.


 

Do kogo skierowane są kursy?

Uczestnikami naszych kursów są przede wszystkim uczniowie, którzy chcą dostać się do renomowanego liceum lub technikum. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre szkoły, mające kiedyś opinię przeciętnych, stały się ostatnio oblegane na poziomie porównywalnym do liceów zajmujących czołowe miejsca w rankingach.

Co chcemy osiągnąć?

Celem naszych kursów jest możliwie najwyższy wynik egzaminu końcowego. Nasi uczniowie oraz ich rodzice w trakcie trwania kursu obserwują dodatkowy pozytywny efekt nauki w Indeksie – poprawę ocen cząstkowych i semestralnych w szkole – już po kilku tygodniach udziału w kursie. To z kolei działa motywująco, buduje pewność siebie i poprawia samoocenę ucznia. Nierzadko otrzymujemy bardzo cenne dla nas informacje zwrotne od uczestników, którzy szczególnie zadowoleni są z efektywności zajęć. W ankietach wypełnianych po ukończeniu kursu czytamy nieraz: "w czasie kilku zajęć z polskiego w Indeksie dowiedziałem się więcej niż w ciągu 2 lat w szkole".

Co nas wyróżnia?

Kursy w Indeksie prowadzone są przez wykwalifikowanych i sprawdzonych nauczycieli, będących pasjonatami w swoim zawodzie. Nasi nauczyciele są doświadczonymi i czynnymi egzaminatorami. Często są to również autorzy zadań i przykładowych arkuszy egzaminacyjnych lub metodycy zaangażowani w reformę egzaminów zewnętrznych.
Zajęcia w Indeksie nie są powieleniem szkolnych lekcji. Wynika to między innymi z faktu, że nie realizujemy jednego, konkretnego podręcznika, a nasz program jest kompilacją najefektywniejszych, znanych nam metod nauczania. Skupiamy się na ćwiczeniu umiejętności egzaminacyjnych, zapewniamy duży wybór zróżnicowanych materiałów dydaktycznych, autorskich lub ze sprawdzonych źródeł, w tym testów, zadań i arkuszy egzaminacyjnych. Staramy się, by nasze zajęcia były ciekawe, łączyły rożne elementy wiedzy i jej zastosowania w praktyce. 

Nauczyciele

Niektórzy nauczyciele prowadzący kurs ósmoklasisty w Indeksie, współautorzy Twojego sukcesu:

Barbara Pabisiak
Anna Szmidt-Kozłowska
Maciej Kornecki
Edyta Karpiusz
Anna Bargielska
Paweł Kozłowski
Ewa Splitt-Kula
Izabela Bielska-Kiesz
Izabela Ugowska-Tyran
Jagoda Formella-Kaszubowska

Barbara Priebe
Mariusz Głombiowski
Alina Wandtke
Jolanta Iwańczak
Monika Rzońca
Katarzyna Ekowska
Monika Goździkowska
Lucyna Grochowska
Wiktoria Zezula
Joanna Hajduk
Maria Bieniecka
Monika Nowik

Maria Kalużna
Anna Kulińska
Katarzyna Szabelska
Andrzej Sroka
Izabela Szlas
Sebastian Zmysłowski
Barbara Żurek-Partyka
Natalia Gren
Marta Marszałek-Zięba
Magdalena Elliott
Magdalena Bajków

 

Jak zorganizowany jest kurs?

Gwarantujemy dogodną logistykę i organizację kursu. Najczęściej wybieranym dniem zajęć jest sobota w godzinach od 9.00 do 14:00 lub od 10:45 do 15.45, tj. po 2 godziny lekcyjne z każdego przedmiotu. Pomiędzy zajęciami są oczywiście przerwy, zwykle 15-minutowe.
Od tego roku do sobotniego grafiku wprowadzamy rownież możliwość wyboru dodatkowego przedmiotu (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia), w tak sposób, by uczeń mógł wybrać dowolną kombinację interesujących go kursów: od jednego do czterech.
W związku z corocznym zainteresowaniem rodziców uruchomimy również grupy w dni powszednie w godzinach popołudniowych, np. 16.30-18.00 lub 18.00-19.30 (jeden dzień = jeden przedmiot).

Przykładowy plan zajęć (kolejność przedmiotów może być inna)*:

1) Wariant sobota 9.00-14.00
- matematyka: sobota, godz. 9.00-10.30 
- język polski: sobota, godz. 10.45-12.15
- język angielski: sobota, godz. 12.30-14.00
2) Wariant sobota 10.45-15.45
- matematyka: sobota, godz. 10.45-12.15
- język polski: sobota, godz. 12.30-14.00
- dodatkowy przedmiot: sobota, godz. 14.15-15.45
3) Wariant dni powszednie
- język polski: poniedziałek, godz. 16.30-18.00 lub 18.00-19.30
- matematyka: wtorek, godz. 16.30-18.00 lub 18.00-19.30
- język angielski: środa, godz. 17.00-18.30
- bilologia/chemia/fizyka/geografia/historia: czwartek, godz. 17.00-18.30
*każdy zapisany uczeń otrzyma swój plan zajęć przed rozpoczęciem kursów

Wybór poziomu kursu z danego przedmiotu

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby edukacyjne Państwa dzieci, a naszych uczniów, w przypadku matematyki (poziom wyrównawczy*/regularny/ekspercki**) i języka angielskiego (poziom podstawowy/zaawansowany) stworzyliśmy możliwość podziału na grupy zajęciowe według stopnia zaawansowania. Testy poziomujące odbedą się we wrześniu przed rozpoczęciem kursu lub na pierwszych zajęciach kursowych.

* Grupa wyrównawcza została stworzona z myślą o uczniach mających duże problemy z nauką matematyki. Tempo pracy, ilość oraz stopień trudności zadań dopasowane są do możliwości Uczniów, i uwzględnienia specyficzne trudności w nauce. Powtórzenie materiału oraz część ćwiczeniowa odbywają się w oparciu o wymagania CKE. W celu zapewnienia Uczniom większego komfortu pracy, grupa ma charakter kameralny.
** Uczestnikiem grupy eksperckiej może zostać uczeń, który wykazuje ponadprzeciętną wiedzę i/lub umiejętności z matematyki. Cechą szczególną tej grupy jest szybsze tempo pracy (w porównaniu do grup regularnych), które przekłada się na możliwość wykonywania dodatkowych zadań konkursowych. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach na poziomie eksperckim jest uzyskanie jednego z najwyższych wyników podczas testu diagnostycznego (nie obowiązuje minimalny próg punktowy, do grupy eksperckiej trafiają osoby o najwyższych wynikach). Zajęcia odbywają się w grupach kameralnych.


W ramach kursu gwarantujemy:
- kompleksowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
- kompetentnych i sprawdzonych nauczycieli - są to doświadczeni egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nadzwyczajni dydaktycy, a często również autorzy podręczników i zbiorów zadań
- specjalny program kursu dostosowany do wymagań i formy egzaminu, umożliwiający szybką diagnozę i nadrobienie zaległości ucznia - zajęcia nie są powieleniem szkolnych lekcji!
- systematyczną powtórkę materiału oraz ćwiczenie umiejętności, które będą egzekwowane podczas egzaminu
- duży wybór materiałów dydaktycznych oraz testów, zadań i arkuszy egzaminacyjnych
- kontrolę postępów w nauce, sprawdziany okresowe i próbny egzamin na zakończenie kursu
- indywidualne konsultacje z nauczycielami
- ciekawe zajęcia łączące wiedzę teoretyczną i jej zastosowanie w praktyce

Terminarz kursów (egzamin 2022)

  • rozpoczęcie:  25 września 2021
  • zakończenie: kwiecień 2022
  • liczba godzin lekcyjnych: 50 z każdego przedmiotu (patrz tabela z cennikiem)
  • częstotliwość: 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne z wybranego przedmiotu
  • liczebność grup: ok. 16 osób (standardowe) lub ok. 6-9 osób (kameralne)
Proponujemy też kursy intensywne, które rozpoczną się w pod koniec stycznia i potrwają również do wiosny.

Cennik

kurs jednoroczny 2021/22
Przedmiot kursu  Liczba godzin Cena całego kursu
matematyka 50 750 zł
język polski 50 750 zł
język angielski 50 750 zł
biologia/chemia/fizyka/geografia/historia 50 750 zł
PAKIET 3 PRZEDMIOTÓW 150 2250 zł 1950 zł
(300 zł zniżki)
PAKIET 4 PRZEDMIOTÓW 200 3000 zł 2400 zł
(600 zł zniżki)
kurs w grupie kameralnej (ok. 6-9 osób)
dotyczy matematyki wyrównawczej lub eksperckiej
50 1050 zł

DODATKOWO, gratis w ramach oferty kursu:
JĘZYK ANGIELSKI, kurs przez Internet + warsztaty z lektorem w trakcie roku szkolnego (minimum 10 godz. lekc.), cena regularna: 750 zł
 * kurs z języka angielskiego w trybie e-learning na platformie edukacyjnej wraz  z  uzupełniającymi warsztatami stacjonarnymi wchodzi w skład pakietu kursów w Indeksie w ramach programu podnoszenia kompetencji językowych i ma na celu zainteresowanie młodzieży samodzielnym doskonaleniem umiejętności przy każdej sposobności, nie tylko w sytuacjach szkolnych.
TRENING PAMIĘCI I KONCENTRACJI, warsztaty ze specjalistami mające na celu zwiększenie efektywności uczenia się oraz przedstawienia najważniejszych i njaciekawszych technik, liczba godzin uzależniona od zainteresowania uczestników (minimum 6 godz. lekc.), pełna oferta dostępna również w wersji płatnej

Lokalizacje zajęć do wyboru

GDAŃSK SIEDLCE VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Kartuska 128
GDAŃSK WRZESZCZ III Liceum Ogólnokształcące, ul. Topolowa 7
GDYNIA X Liceum Ogólnokształcące, ul. Władysława IV 58

Informacje dodatkowe
REGULAMIN 8 KLASA - kurs roczny 2021/2022 (pdf)
KALENDARZ KURSU W SOBOTY

WYNIKI UCZNIÓW INDEKSU


Zajęcia pedagogiczne

Uczestnicy kursu mają możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć specjalistycznych. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, o obniżonej koncentracji uwagi i niskiej motywacji. Zajęcia mają na celu m.in. ułatwić uczniom udział w kursie, poprawić koncentrację uwagi, wzmocnić motywację, a w konsekwencji wzbudzać satysfakcję z własnych osiągnięć. Prowadzone są z reguły w soboty przez pedagoga, terapeutę pedagogicznego i diagnostę - Michalinę Ignaciuk.Opinie  
Zapisz się
Zgłoszenie na kurs przez internet zaoszczędzi Twój czas. Możesz zadecydować o wszystkim na odległość. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub odwiedzenia nas w Sekretariacie.

Formularz

Przedmioty, których uczymy:


Aktualności

5
lipca
Kurs poprawkowy w Gdańsku lub online
Matura poprawkowa 2021 Do dwóch razy sztuka! :-) Jeśli coś poszło nie tak i musisz...
więcej
22
listopada
Ruszyły zapisy na kursy intensywne!
Informujemy, że właśnie ruszyły zapisy na kursy intensywne w Indeksie.  Jeśli chcesz powtórzyć...
więcej
18
czerwca
Kurs poprawkowy z matematyki
ZAŁATW TO OD RAZU! POPRAW MATURĘ JESZCZE W WAKACJE! 40 godzin lekcyjnych (2 tygodnie,...
więcej